3. 3.–2. 4. 2023
v Cukrarni in drugod

Razstave

Razstava z naslovom konSekvence ≡ Fragmenti možnega ekosistema je razstava projektov in programov, ki so nastali v okviru ukrepa Mreža centrov sodobne raziskovalne umetnosti in kulture, financiranega iz sredstev kohezijske politike 2014–2021. V mrežo konS ≡ Platforma za sodobno raziskovalno umetnost se je združilo devet partnerjev iz Ljubljane, Maribora, Velenja, Novega mesta in Nove Gorice, ki so svoje delovanje usmerili v vzpostavljanje sistemskih pogojev za boljše umetniško ustvarjanje, v izobraževanje na področju sodobne raziskovalne umetnosti in v vzpostavitev mehanizma za sodelovanje v družbenih in produktnih inovacijah za skupnosti in gospodarstvo.

konS ≡ Park
Aktivnosti  projekta so se začele v jeseni 2019 in so v treh letih vzpostavile temelje za sistemsko povezanost umetnostnega polja tako, da so partnerji zasnovali program raziskovalnega učenja z naslovom konS ≡ Park za vse generacije ustvarjalcev in v okviru tega vzpostavili izobraževalni program za mentorje, ki poleg umetnikov izvajajo posamezne delavnice v okviru raziskovanega učenja. Vzpostavljena vozlišča, na katerih se odvijajo delavnice v vseh partnerskih mestih, in namensko spletno mesto vse, ki si želijo organizirati delavnice v svojem kraju, šoli ali skupnosti, so strukturna nadgradnja, ki raziskovalno učenje vzpostavljajo kot relevantno izobraževalno institucijo. V slabih treh letih izvajanja projekta je bilo izvedenih več kot 300 delavnic, na razstavi v Cukrarni pa je predstavljen le del od skupno petdesetih učnih produktov in situacij z navodili za izvedbo.

konS ≡ Nova
Vzporedno s procesom senzibiliziranja, izobraževanja in opolnomočanja za kritično sobivanje v družbi, prešiti s sodobnimi tehnologijami, so nastajale umetniške produkcije v sodelovanju z znanstveniki in inženirji. Pri tem so posamezni producenti v tematskih laboratorijih za robotiko, umetno življenje in procesiranje signalov in opazovanje z razdalje aktivno ustvarjali pogoje za poglobljeno raziskovanje, eksperimentiranje in razvoj umetniških del. Na razstavi konSekvence ni mogoče predstaviti vseh umetniških del, ki so nastala v sklopu konS ≡ Nove, so pa predstavljena dela Sanele Jahić, Boštjana Čadeža in Joane Moll v produkciji Aksiome, deli Mirande Moss in Daniela Brownella ter Katrin Hochschuh in Adama Donovana v produkciji MKC Maribor, deli Staša Vrenka in Tilna Sepiča v produkciji Ljudmile, delo Ericha Bergerja v produkciji Projekta Atol, deli Nejca Trampuža in Tadeja Droljca v produkciji LokalPatriota ter delo Zorana Srdića Janežiča v produkciji Kersnikove.

konS ≡ Praksa
V sklopu naporov za vzpostavitev sodelovanja z družbenimi dejavnostmi izven strogo omejenega umetnostnega polja smo z vzpostavitvijo Laboratorija za izzive začeli razvijati delovno okolje za vključevanje kreativnosti v procese inoviranja. V okviru tega okolja skušamo s pomočjo na novo izumljenega profila katalizatorja inovacij vključevati umetniški in oblikovalski način razmišljanja v procese inoviranja in jih s tem narediti bolj občutljive za trajnostne, vključujoče, varne in etične aplikacije. Inovacije, ki so nastale v Laboratoriju za izzive, so v Cukrarni predstavljene kot prototip C-lab (sodelovalno okolje, v katerem je umetna inteligenca uporabljena kot dialoški partner), projekt mojbot ∑igma, v katerem lahko prepoznamo orodje za sodobno obliko učenja in intelektualne emancipacije, ter pametni vrt StellaVerde, pri katerem s pomočjo interkognicije med robotom in rastlinami lahko začutimo, kaj pomeni koncept odrasti. Nekatere inovacije so na platformi konS vzniknile iz raziskovalnih in eksperimentalnih procesov tekom nastajanja umetniških del. V laboratoriju SPEKTR Z je denimo nastal projekt, ki je v Cukrarni predstavljen kot abstraktni tridimenzionalni dokument operacij opazovanja, analize in načrtovanja v času velikega požara na slovenskem Krasu leta 2022.

Razstava konSekvence in spremljevalni programi so zaokrožena predstavitev projekta konS ≡ Platforma, ki se bo razvijal še do septembra 2023. V času razstave konSekvence v Cukrarni bo organiziranih več tematskih posvetov na teme izobraževanja, umetniškega dela in spodbujanja vključevanja umetnosti v procese inoviranja. Poleg tega pa bodo sočasno potekali konferenca Taktike&praksa #14: Druge razsežnosti in zvočni dogodek v Kinu Šiška, razstave in delavnice v prostorih Aksiome, Galerije Kapelica in osmo/ze v Ljubljani, Xcentra v Novi Gorici, v Galeriji Velenje, Kulturnem inkubatorju v Mariboru in v LokalPatriotu v Novem mestu.

Pokaži več