3. 3.–2. 4. 2023
v Cukrarni in drugod

Delavnice

Izobraževalni programi konS ≡ Platforme za sodobno raziskovalno umetnost so ključni za učinkovito delovanje ekosistema sodobne raziskovalne umetnosti, ki ga razvija in neguje devet partnerskih organizacij iz petih mest. Zato je partnerstvo ob snovanju in izvedbi projekta dalo velik poudarek razvoju t. i. vozlišč – prostorov, kjer se podobno misleči združujejo in udejanjajo svoje ideje. Nastali so štirje novi laboratoriji ustvarjalnega učenja – novogoriški Xcenter, velenjski Nukleus, mariborski Inkubator ter novomeški Sonar, ki so se pridružili že delujočim prostorom v Ljubljani.

Vsa vozlišča platforme konS se združujejo v mrežo, imenovano konS≡Park, kjer sta najpomembnejši aktivnosti (i) razvoj in izvedba delavnic, namenjenih senzibilizaciji publike, ki skozi neformalne izobraževalne procese sproščeno spoznava sodobno raziskovalno umetnost, ter (ii) izvedba usposabljanj za nove mentorje, ki želijo spoznati raziskovalno-umetniške procese.

Tekom projekta smo v partnerskih organizacijah skupaj razvili več kot trideset novih delavnic in skupaj s še nekaterimi, razvitimi pri zunanjih partnerjih, v vozliščih izvedli več kot 300 ponovitev. Delavnice se razvijajo na različne načine – nekatere na pobudo avtorjev ali kot odvodi umetniških projektov, druge v okviru mentorskih usposabljanj, tretje so izvajalci prijavili na javno objavljen poziv platforme in jih razvili ob pomoči producentov. Nekatere spremljajo tudi t. i. labbooki – knjižice z navodili za izvedbo delavnic. Do sedaj jih zbirka obsega že več kot 10, do konca projekta pa jih bo še enkrat toliko. Delavnice se dotikajo mnogih področij – zvoka, nosljivih tehnologij, okoljskih tematik, biotehnologije, programiranja …

Mentorskega usposabljanja se je v treh izvedbah (četrta bo zaključena v letu 2023) udeležilo lepo število bodočih mentorjev. Mnogi so v matičnih vozliščih ostali aktivni tudi po zaključku usposabljanja in tam še vedno skrbijo za razvoj vsebin. Mentorji se na usposabljanju spoznajo z načini in področji izvedbe delavnic, principi neformalnega izobraževanja, na katerih temelji konS≡Park, ena od njihovih nalog pa je tudi razvoj nove delavnice. Prav ena od njih – delavnica z naslovom Kakšen vonj ima prihodnost? – je v letu 2022 prejela priznanje za najboljšo delavnico platforme in ponovno dokazala, da so skupinsko delo, entuziazem in zvedavost pomembne vrednote neformalnega izobraževanja, ki ga goji in spodbuja platforma konS.

Pokaži več