3. 3.–2. 4. 2023
v Cukrarni in drugod

Jakob Grčman

Jakob Grčman je diplomiral na Filozofski fakulteti, smer Francistika in Latinski jezik, književnost in kultura. Tekom študija je bil dva semestra na izmenjavi v Parizu na Sorbonni. Leta 2018 je diplomiral ter hkrati zaključil šolanje na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani. V svojem delu se je že v preteklosti posvečal glasbi in elektroniki, že dlje časa zelo aktivno sodeluje v skupnosti mentorjev na Kersnikovi, kjer aktivno razvija in izvaja delavnice elektronskih ‘naredi sam’ zvočil. Zelo angažiran je tudi za delo z umetniki na presečišču znanosti in umetnosti ter jim pri produkciji ponuja ptevilne rešitve. Zelo ga zanima delo z otroki in mladimi, je eden bolj aktivnih in uspešnih novih razvijalcev na Rampi, kjer zelo aktivno izvaja nove delavnice.

Instagram

digiVrt