3. 3.–2. 4. 2023
v Cukrarni in drugod

Krajinski stroji

S projektom Krajinski stroji Erich Berger nadaljuje z raziskovanjem odnosa med radioaktivnostjo in pokrajino. Še naprej se osredotoča na globoki čas, spektralne pojave, naravne in antropogene krajine, ki pa jih tokrat obravnava na primeru rudnika urana Žirovski vrh ter človeških in nečloveških procesov, ki oblikujejo njegovo preteklost in prihodnosti.

Instalacijo sestavljajo besedilo umetnika, grafični prikaz in vizualni pregled odlagališč Boršt in Jazbec, seizmični observatorij in observatorij za gama sevanja, zvočno in elektromagnetno okolje ter meglična celica z nadomestnim krajinskim strojem Boršt. 

Umetniška instalacija je rezultat več kot enoletnega raziskovalnega in terenskega dela ter predstavlja nekakšen observatorij, namenjen opazovanju planetarnega stroja. Instalacija je sama tako pripomoček ali naprava v katero lahko vstopimo, da bi opazovali procese, ki delujejo v prostorskih in časovnih razsežnostih pod pragom našega zaznavanja in onkraj njega.

Produkcija: Zavod Projekt Atol | konS ≡ Platforma za sodobno raziskovalno umetnost
Kuratorka, producentka: Tjaša Pogačar
Konceptualni pogovori in terensko delo: Marko Peljhan
Začetni poskusi z oblačno komoro in pogovori: Arts at CERN / Accelerate Finland / CAPSULA (art-science-nature) / Saastamoinen Foundation
Terensko snemanje, produkcija in naknadna obdelava zvoka, večkanalno zvočno programiranje, fotografska dokumentacija terenskega dela: Till Bovermann, plonk GmbH
Video montaža: Laura Kaker
Produkcija oblačne komore: Jakob Grčman, Rea Vogrinčič, Jože Zajec
Fotografiranje iz zraka: C-Astral
3D delo v programu Blender: Nuno Sousa
3D tiskanje: Sushant Passi, Aalto Design Factory
Litje aluminija: Maija Fox
Grafično oblikovanje: Marko Damiš, Wild
Postavitev razstave in tehnična pomoč: Valter Udovičić

Podpora: Univerza v Kaliforniji: Systemics Lab – Media Arts and Technology, Kone Foundation Finland, Arts Promotion Center Finland, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Evropski sklad za regionalni razvoj Evropske unije, Mestna občina Ljubljana

Zahvale: Rudnik Žirovski vrh in vsem sodelavcem

Poglej več