3. 3.–2. 4. 2023
v Cukrarni in drugod

,ločene vrednosti

Foto: Katja Goljat

Projekt ,ločene vrednosti raziskuje simulacijski potencial podatkovnih procesov, ki predstavljajo ključni element sodobnih kulturno-tehnoloških formacij. Umetnik je v okviru projekta razvil orodje, ki omogoča vzpostavljanje različnih vmesniških strategij za procesiranje podatkov. S pomočjo orodja je preko serije prenosov med podatkovnim in signalnim (digitalnim in analognim) različne naravne in družbene pojave materializiral kot podatkovne modele.

Instalacijo sestavljajo fosforescentni 3D-tiskani podatkovni modeli, ki ob sprejemanju in oddajanju svetlobe v svoji pojavnosti nihajo med virtualnim in fizičnim ter analogna projekcija elektronskega žarka z osciloskopskega zaslona, na podlagi katere so bili v okolju za videogrametrijo, podprtem z AI, oblikovani 3D-modeli.

,ločene vrednosti namesto semantične ali funkcionalne vrednosti podatkovnih modelov v ospredje postavlja njihovo plastičnost in formativno moč, obenem pa modelira tudi potencialnosti analogno-digitalnih prepletov.

Produkcija: Društvo Ljudmila, laboratorij za znanost in umetnost | konS ≡ Platforma za sodobno raziskovalno umetnost
Kuriranje in besedilo: Maja Burja
Razvoj orodja: Staš Vrenko (koncept, programiranje), Gregor Krpič (izdelava vezja)
Tehnična pomoč pri izdelavi orodja: Luka Frelih
Tehnična podpora: RogLab, osmo/za
Zahvala: Tomo Per

Poglej več