3. 3.–2. 4. 2023
v Cukrarni in drugod

mojbot ∑igma

Foto: Art Rebel 9

Za razliko od običajnega šolskega učenja, pri katerem izobraževanje poteka od učiteljev k učencem, raziskovalno učenje spodbuja intelektualno emancipacijo z omogočanjem prenašanja znanja horizontalno med učenci različnih starosti in znanj. Tak način učenja in razvijanja spretnosti nas je vodil k oblikovanju spletnega vmesnika, ki imetnike spodbuja k igrivemu učenju in s tem k razvijanju svojega virtualnega asistenta, ki z vsako delavniško transakcijo postaja vse pametnejši in lepše oblikovan.

Virtualnega asistenta v obliki robotka mojbot ∑igma lahko vsak uporabnik personalizira in ga oblikuje glede na številne ponujene možnosti v meniju, ki se odklene po vsaki uspešno opravljeni delavnici. Uporabniki se preko aplikacije povezujejo in dogovarjajo o prenašanju znanja ter se medsebojno certificirajo, kar omogoča, da se nakopičeno znanje v podatkovnih bazah lahko sešteva in s tem ustvarja inteligenco v roju. Tako se asistent mojbot ∑igma uči, spreminja in raste z uporabnikom preko digitalnega odtisa njegovega opravljenega dela in s tem vse bolj postaja vmesnik, preko katerega uporabnik lahko nadzira življenje svojega podatkovnega telesa in ga opolnomoča pred vse bolj prisotnim avtomatskim odločanjem umetne inteligence.

Avtorji: Matjaž Požlep (Art Rebel 9 d.o.o.) v sodelovanju z dr. Lukom Bradeškom in Patrikom Zajcem (Solvesall d.o.o.)

Produkcija: Mladinski center Velenje, konS ≡ Praksa / Laboratorij za izzive
Partnerja: Art Rebel 9 d.o.o., Solvesall d.o.o.
Izdelava postavitve: Fabrikaid, d. o. o.
Katalizator inovacij: Jurij Krpan
Producentka: Lea Lipnik
Zahvale: Art Rebel 9 d.o.o. (Nina Sever Plešec, Ažbe Rihtaršič, Predrag Petrovič, Teja Mole, Brane Herak, Nataša Slokar), Institut Jožef Stefan (Mitja Jermol) 5hek – Akademija za raziskovalno učenje (Petra Vanič, Eva Pondrk, Kristijan Tkalec, Katja Zalar Nikovič)