3. 3.–2. 4. 2023
v Cukrarni in drugod

DrawBot

Robot Partner je dolgoročni multidisciplinarni projekt, ki povezuje umetnost, znanost, humanistiko in tehnologijo. Deluje kot konceptualni okvir Doepnerjevega novejšega umetniškega ustvarjanja in se ukvarja s kompleksno idejo partnerstva nasploh ter partnerstva med ljudmi in stroji.