3. 3.–2. 4. 2023
v Cukrarni in drugod

Radiotrofni fungarij ali kako narediti plašč za Marie Curie

Foto: Marijo Zupanov

Radiotrofni fungarij je poklon (ne zgolj) ljudem, ki so trpeli in dali svoja življenja, da bi nas poučili o življenju v radioaktivni toksičnosti. Ko potujemo skozi gozd zgodovine, nam vsaka pot pripoveduje drugačno zgodovino. Ko se premikamo skozi trkajoče in prepletene prostore, čase in perspektive ljud in gliv, sledimo eni od radioaktivnih trajektorij, da bi poiskali znanje in zbrali zgodbe o zaščiti. Radiotrofni fungarij služi kot knjiga nege in oskrbe, ki povezuje zgodbe iz preteklosti v mreže za strašno prihodnost. Zamislite si glive, ki tvorijo ščite proti sevanju, rastejo v plašče, obrazne maske, odeje, šale in podobno, da bi zagotovile zaščito tistim, ki sta jih žrtvovala patriarhalni kapitalistični sistem in jedrski kolonializem. Podnebne spremembe in jedrska grožnja so neizbežne, preteklost radioaktivne škode pa je bila medtem že detonirana. Kaj se lahko naučimo? Kako ravnati?

Radiotrofni fungarij je raziskava v teku. Zanimajo jo načini zaščite življenj ljud in gliv pred škodljivim radioaktivnim in UV-sevanjem z razvojem simbiotskih medvrstnih odnosov, ki bi v spremenjenih podnebnih razmerah lahko prerasli v ščite in zatočišča.

Znanstvena podpora in svetovanje:
Nina Gunde-Cimerman, dr. Polona Zalar, Barbara Kastelic-Bokal (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta; Ljubljana)
Ana Gubenšek, mag. mikrobiol. (Center odličnosti InnoRenew CoE, Izola)
Pomoč pri izvedbi: študentje študijskega programa Mikrobiologija (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta), v okrilju izbirnega predmeta Mikologija
Video okolja in animacija: Matea Friend
Video raziskava in materiali: Kaitlin Bryson
Storyboard, animacija in montaža: Saša Spačal
Zvok: Saša Spačal
Betonski paneli: Andrej Škufca, Neja Zorzut, Igor Trunk
Izvedbeni načrt za špansko steno: Lovrenc Košenina
Konstrukcija španske stene: Jože Zajc
Produkcija: Uroš Veber, Tjaša Pogačar – Zavod Projekt Atol
S podporo: Ministrstvo za kulturo, Mestna občina Ljubljana