3. 3.–2. 4. 2023
v Cukrarni in drugod

C-lab – Interaktivna sodelovalna platforma

Foto: Saša Huzjak

Zamisel za izdelavo orodja, s katerim bi oblikovali kreativni proces, pri katerem sodeluje več strokovnjakov z različnih področij, nas je vodila v zasnovo interaktivne sobe, v kateri bodo inovatorji obkroženi s pokrajino svojih izrečenih misli, referenc in skic. Celoten proces vodi katalizator inovacij, katerega naloga je prevajati različne strokovne jezike v vsem razumljivo govorico in spodbujati udeležence k zasledovanju skupnih ciljev.

Iz te zamisli je nastal t. i. laboratorij za reševanje izzivov, v katerem se izrečene besede s pomočjo umetne inteligence sestavljajo v semantične mreže, ki prekrivajo interaktivne zaslone in s tem mapirajo bistvene dele pogovora. Topografijo izrečenih misli je mogoče poljubno premikati in ustvarjati nove povezave, s katerimi inovatorji oblikujejo mikro lokacije idej, za katere se uskladijo glede njihove možne uporabnosti. Te ideje se lahko hipno vizualizirajo, sonificirajo ali zapišejo s pomočjo umetne inteligence, ki tako postane dialoški partner pri oblikovanju možnih rešitev. S temi možnimi rešitvami katalizator inovacij moderira soustvarjalce v različnih fazah inoviranja ali do končnih predlogov, pripravljenih za začetek prototipiranja.

Avtorji: Marko Damiš v sodelovanju z Mariom Dobajem, Martinom Koširjem in Dorijanom Šiškom

Produkcija: Mladinski center Velenje, konS ≡ Praksa / Laboratorij za izzive
Partner: Zavod 127
Izdelava postavitve: Fabrikaid d.o.o.
Katalizator inovacij: Jurij Krpan
Producentka: Lea Lipnik
Zahvala: Davor Kazija