3. 3.–2. 4. 2023
v Cukrarni in drugod

Oculos Super Ignes Vigilantes Volavimus

SPEKTR Z – Senzorski Poligon za Elektromagnetizem Komunikacije Tehnologijo Raziskave in Zaznavanje je hibridni mobilni laboratorij, ki nastaja pod okriljem konS ≡ Platforme za sodobno raziskovalno umetnost. Delovati je začel julija 2022 na Krasu med največjim naravnim požarom v novejši zgodovini Slovenije. Svoje aktivnosti je nadaljeval v sklopu projekta ISOLABS v porečju Soče avgusta 2022, kjer bo aktiven vsaj do leta 2026. Laboratorij je hibridne narave, sestavljen je iz modulov in opreme za daljinsko zaznavanje sprejemnih in procesnih sistemov za senzorske podatke, poseben oddelek laboratorija pa je namenjen javnim prezentacijam delovanja in sodelovanju s taktičnimi medijskimi delavci, umetniki, kreativno in visoko tehnološko industrijo ter raziskovalnimi institucijami. Objekt Oculos Super Ignes Vigilantes Volavimus je zasnovan kot abstraktna predstavitev slojev delovanja laboratorija med požari na Krasu in vključuje podatke in analize daljinskega zaznavanja kot tudi sisteme načrtovanja za njihov zajem in procesiranje.

Prva faza projekta SPEKTR Z  je bila izvedena s pomočjo sledečih sodelavcev: Matej Bone, Dr. Urša Kanjir, Boštjan Košiček, Matej Kravanja, Dr. Martin Lamut, Dr. Aleksandra Lobnik, Bogdan Magajna, Miha Mayer, Jernej Moderc, Dr. Leon Pavlovič, Marko Peljhan, Dr. Tomaž Rodič, Dr. Mitja Skudnik, Samo Stopar, Ana Urbas, Uroš Veber kot tudi predstavnikov 1. in 72. Brigade Slovenske Vojske, članov 15. letalskega polka, vključujoč predstavnike 154. Čete kontrolorjev združenega ognja in 107. letalske baze.

Produkcija: Zavod Projekt Atol | konS ≡ Platforma za sodobno raziskovalno umetnost
Partnerji 2022: C-ASTRAL, Zavod za Gozdove Slovenije, Slovenska Vojska, GOZDIS – Gozdarski Inštitut Slovenije, IOS – Inštitut za Okoljevarstvo in Senzorje, Civilna zaščita Republike Slovenije, Triglavski Narodni Park, Center Odličnosti Vesolje-SI, ZRC SAZU – Oddelek za daljinsko zaznavanje

Poglej več