3. 3.–2. 4. 2023
v Cukrarni in drugod

StellaVerde – Pametni vrt

Foto: Saša Huzjak

Industrijska pridelava hrane z intenzivnim izkoriščanjem tal vse bolj škoduje okolju, ki se obnavlja počasneje, kot je potrebno za kakovostno življenje živali in rastlin. Z industrijsko proizvodnjo se poslabšanje kakovosti hrane stopnjuje do pomanjkanja in končnega izumrtja posameznih vrst. Današnje stanje je izziv za planet, saj niti tradicionalna niti industrijska oblika kmetovanja nista odgovor na potrebe rastočega števila ljudi, biotsko uravnoteženega okolja in vse večjih potreb po kvalitetnih prehranskih surovinah.

Umetniško proučevanje sobivanja ljudi, tehnologije in živih sistemov nas uči, da se moramo ljudje kot družba na novo izumiti in spremeniti svoj ekstrakcionistični pristop do naravnih virov. S pomočjo kreativne rabe različnih tehnoloških tipal v umetniških projektih lahko ugledamo življenjske potenciale ljudi in ne-človeških živih bitij ter skozi premisleke o ohranjanju ravnotežja v naravi oblikujemo možne scenarije ne-ekstrakcionističnega sobivanja. V tem oziru je instalacija StellaVerde mikro situacija, v kateri rastline s pomočjo senzorjev vlage krmilijo robotskega pajka, da jih zaliva, v razviti obliki pa skrbi zanje in odgovorno žanje njihov prirastek.

Avtorji: Gregor Krpič in Simon Gmajner v sodelovanju z dr. Janom Babičem, dr. Markom Jamškom in Galom Sajkom (Institut Jožef Stefan)

Produkcija: MC Velenje, konS ≡ Praksa / Laboratorij za izzive
Partner: Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko – Laboratorij za nevromehaniko in biorobotiko, Institut Jožef Stefan
Katalizator inovacij: Jurij Krpan
Producentka: Lea Lipnik
Zahvale: Martin Konič, Uroš Mehle, Marsel Osmanagić, Andraž Tarman, Luka Žagar