3. 3.–2. 4. 2023
v Cukrarni in drugod

Simon Gmajner

Foto: Hana Jošić

Simon Gmajner je v preteklosti deloval na področju mednarodnih odnosov in analiz, sedaj pa že več kot 15 let dela na kulturno-umetniškem področju, večinoma kot producent in koordinator projektov. Osredotoča se na razvoj in koordinacijo mednarodnih projektov na polju sodobne raziskovalne umetnosti, specifično na transdisciplinarna sodelovanja in presečišča med umetnostjo, znanostjo in tehnologijo. Vodil je več projektov Ustvarjalne Evrope in projektov Evropske komisije za raziskave in razvoj. Ukvarja se z  umetniškim  raziskovanjem živih sistemov in etiko dela z biomateriali in organizmi v umetniškem kontekstu. Dela kot producent in koordinator Vivarija (Laboratorij za rastline, živali in robote) na Zavodu Kersnikova.

StellaVerde – Pametni vrt