3. 3.–2. 4. 2023
v Cukrarni in drugod

city{making}sense: cyber tree

Projekt city{making}sense (v nadaljevanju C{M}S) je umetniško znanstvena eksploracija urbanega prostora na področju razvoja pametnih mest in z njimi povezanega nadzora javnega prostora (surveillance), umetne inteligence (AI) in velikih podatkov (BIG data). Projekt raziskuje podatkovno realnost dreves, ki so implantirana v mestno tkivo. S pomočjo senzorskih dodatkov, ki zaznavajo stanje okolja neposredno ob drevesu se generira abstrakten odtis njegove eksistence. S svojo prisotnostjo drevesa oblikujejo mikroklimatski prostor v svoji neposredni okolici. S svojo prisotnostjo predstavljajo očišče, povezano z uporabniki urbanega prostora ter z mestom kot mega-strukturo.

Teorija kompleksnosti izpostavlja t. i. “feedback loops” kot osrednjo lastnost kompleksnih sistemov.

Mesta prihodnosti so mesta, ki senzorsko infrastrukturo uporabljajo na organski način za “čutenje” in povezano reakcijo, te pa povezuje “razumski sklop”, City AI. Takšna zasnova senzorskega omrežja zagotavlja ustrezno kompleksnost odziva in udejanjanje povratne zanke.

Projekt C{M}S je eksploracija tega fenomena in demonstracija tehnološkega modela čutečega mesta prihodnosti. Projekt ima tri sklope:
(1) izvedba in namestitev senzorske infrastrukture po principu delavnic “citizen science” v sodelovanju z univerzo in NGO,
(2) zbiranje velikih podatkov in podatkovna analitika,
(3) vizualizacija čutenja podatkov real-time s pomočjo AI na medmrežju in kot projekcija v javnem prostoru.

16. marca 2023 bo avtor postavil senzorično infrastrukturo, 23. marca 2023 ob 19.00 bo zaživela galerijska projekcija podatkovnega toka, 30. marca 2023 pa bo avtor predstavil zaključno postavitev, ki bo na ogled do 13. aprila 2023.

Avtor: Andrej Žižek v sodelovanju z Inštitutom IRNAS
Producent: MKC Maribor (2023) pod okriljem konS ≡ Platforme za sodobno raziskovalno umetnost