3. 3.–2. 4. 2023
v Cukrarni in drugod

Andrej Žižek

Andrej Žižek je arhitekt, urbanist in raziskovalec vpliva informacijskih tehnologij in odprtih podatkov na urbano transformacijo. Je soustanovitelj mariborskega laboratorija za digitalno fabrikacijo KreatorLab, platforme za citizen science in prenos znanja na področju sodobnih fabrikacijskih in informacijskih tehnologij. Je sodelavec DOBA Fakultete na področju upravljanja pametnih mest in sodelavec na projektu raziskovanja trajnosti metropolitanskih centrov. Je avtor več znanstvenih člankov na področju urbanih raziskav, avtor številnih arhitekturnih projektov in soavtor več razstav na področju arhitekture in prostora.

city{making}sense: cyber tree